O nás

Asociace nezávislých divadel ČR je otevřené sdružení divadelních subjektů, produkčních domů i jednotlivých tvůrců, působících v oblasti divadel nezřizovaných veřejnou správou napříč celou republikou.

Hlavními úkoly asociace jsou prosazování jedinečnosti sektoru nezávislých divadel, navazování kontaktu s veřejnou správou a zastřešování vzájemné komunikace členských divadel. Tím přispívá k transparentnosti prostředí a ke zlepšení podmínek, v nichž nezávislá divadla provozují svoji uměleckou činnost.

Asociace nezávislých divadel ČR byla založena 26. května 2016 v pražském nezávislém divadelním prostoru Vila Štvanice. Iniciátory byli Lenka Havlíková, Šárka Pavelková, Štěpán Kubišta, Kristián Kubák a Jakub Vedral.

Štěpán Kubišta - AND ČR
Štěpán Kubišta a Lenka Havlíková
(@ foto AND ČR)

Cílem AND ČR je především:

  • Obhajovat zájmy členů asociace a být jednotným mluvčím sektoru směrem k veřejnosti.
  • Usilovat o podporu a propagaci sektoru, komunikovat se všemi stupni veřejné správy a podílet se na tvorbě kulturní koncepce.
  • Hledat systémová řešení tzv. vícezdrojového financování a nastavení legislativních procesů, podílet se na zvýšení transparentnosti a na koncepci grantových systémů a konkurzů na stávající budovy, a s nimi související složení grantových a výběrových komisí.
  • Posílit vazby mezi kulturou a oblastí vzdělávání a rovněž vazby mezi kulturou a byznysem.
  • Podporovat vztahy a spolupráci mezi divadelními subjekty v rámci celé republiky, komunikovat a spolupracovat se stávajícími profesními organizacemi jak v České republice, tak celé Evropě.

Důvody vzniku AND ČR a její cíle jsou popsány v Preambuli. Účel, fungování, práva a povinnosti členů najdete ve Stanovách.

Složení Rady AND ČR

Lenka Havlíková - 1. místopředsedkyně Asociace nezávislých divadel ČR

Lenka Havlíková

Předsedkyně

Dříve dramaturgyně Činoherního studia, HaDivadla a Národního divadla, kde ukončila angažmá v roce 2012. Zakladatelka a ředitelka Divadla X10.

Štěpán Kubišta - předseda Asociace nezávislých divadel ČR

Štěpán Kubišta

1. místopředseda

Ředitel a spoluzakladatel prostoru Jatka78. Do roku 2013 ředitel Nové scény ND. Iniciátor karlínského projektu Přístav 18600.

Jan Kvasnička

2. místopředseda

Zakladatel festivalu KULT, vybudoval a pět let provozoval klub Circus a podílel se na organizaci několika tisíc kulturních akcí převážně na Ústecku.

Jakub Vedral

člen Rady

Divadelní producent a umělecký vedoucí V.O.S.A. Theatre, zástupce producentské skupiny ART Prometheus a festivalu Za dveřmi, zastupitel ITI.

Tereza Ondrová

členka Rady

Dříve produkční alternativních projektů Jana Nebeského a ředitelka Divadla DISK, nyní vedoucí produkce kulturní divize TIC Brno a ředitelka a výkonná produkční nezávislého souboru Cabaret Calembour.