Asociace nezávislých divadel

Zastupujeme přes 60 kulturních organizací. Prosazujeme jedinečnost sektoru nezávislého umění, navazujeme kontakt s veřejnou správou a zastřešujeme vzájemnou komunikaci členských divadel.

Nezávislé divadlo je živým účastníkem dění ve společnosti.

Nezávislé divadlo pohotově a odvážně reaguje na aktuální společenská témata a je tak živým účastníkem dění ve společnosti. Zároveň je důležitým ambasadorem české kultury v zahraničí.

Hájíme zájmy nezávislého divadla

Přidejte se k nám.