Projekty

1) AND ČR JAKO PROFESIONALIZOVANÁ OBOROVÁ ORGANIZACE S MEZINÁRODNÍM PŘESAHEM

AND ČR se stala řešitelem grantu „AND ČR jako profesionalizovaná oborová organizace s mezinárodním přesahem“ v dotačním programu Norských fondů. Záměrem projektu je posílit kapacity AND ČR a navázat spolupráci s expertními konzultanty. Dále umožnit rozvoj dovedností zástupců členských organizací formou školení a seminářů. Partnerem projektu je Evropská asociace nezávislých divadel (EAIPA).

Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu KU – program Kultura.

Oficiální stránky Fondů EHP a Norska

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE AND ČR & EAIPA PRAHA 2023

V rámci grantového projektu připravila Asociace nezávislých divadel ČR ve spolupráci s Evropskou asociací nezávislých scénických umění (EAIPA) MEZINÁRODNÍ KONFERENCI, která proběhla 7.–8. června 2023 ve vršovickém kulturním centru VZLET.

Projekt je financován z Fondu EHP 2014–2021 v rámci programu KU – program Kultura. Za podpory Ministerstva kultury ČR, Národního plánu obnovy a Evropské unie.

ZÁZNAM Z PRVNÍHO DNE KONFERENCE

ZÁZNAM Z DRUHÉHO DNE KONFERENCE

VÝSTUP Z KONFERENCE VE FORMÁTU PDF

BEST OF AND ČR & EAIPA CONFERENCE PRAGUE 2023

For English speaking:
The AND ČR & EAIPA Conference Prague 2023 took place in Vzlet cultural centre from June 7 to 8.

The project is financed from the EEA Fund 2014–2021 as part of the KU program – the Culture program. With the support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, the National Recovery Plan and the European Union.

BEST OF AND ČR & EAIPA CONFERENCE PRAGUE 2023

PDF SUMMARY

FIRST DAY RECORD

SECOND DAY RECORD

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ AND ČR & EAIPA

V rámci grantového projektu pořádala Asociace nezávislých divadel ČR ve spolupráci s Evropskou asociací nezávislých scénických umění (EAIPA) mezinárodní hybridní seminář na aktuální témata nezávislého sektoru v Evropě. Seminář proběhl ve čtvrtek 9. června 2022 od 15:00 v divadle Alfréd ve dvoře a byl veřejně streamován na YouTube kanálu AND ČR. Seminář se konal za podpory Fondů EHP a Norska.

Pozvánku naleznete zde.

Odkaz na záznam semináře na YouTube kanálu AND ČR zde.

Odkaz na fotografie zde.

Odkaz na CZ sumář ze semináře naleznete zde.

ODBORNÉ SEMINÁŘE PRO ČLENY AND ČR

V rámci grantového projektu připravuje průběžně Asociace nezávislých divadel ČR odborné semináře pro své členské organizace.

14. prosince 2022 proběhl on-line seminář zaměřený na práci se sociálními sítěmi nazvaný „Jak na sítě“ pod vedením Elišky Vyhnánkové. Semináře se zúčastnilo 20 zástupců členských organizací AND ČR.

8. a 29. března 2023 proběhl on-line seminář na téma „Práce s publikem“, který pro naše členy zajistila Asociace divadelních lektorů. Semináře se zúčastnilo 14 zástupců členských organizací AND ČR.

12. a 13. prosince 2023 proběhl kombinovaný webinář zaměřený na téma „Jak využívat AI v PR divadel“. Program si pro PRisty našich členských souborů připravili lektoři ze společnosti AIGNOS. Webinář se konal v prostorách členského souboru OLDstars – v bytovém divadle H2O a zúčastnilo se ho 18 zástupců členských organizací AND ČR.

V únoru 2024 se pro pracovní PR skupinu tvořenou z PRistů členských organizací AND ČR uskuteční seminář na téma “ Jak na socky “ pod vedením zkušené lektorky Mgr. Kláry Mouchové.

2) BAVORSKO-ČESKÁ PLATFORMA PRO NEZÁVISLÉ SCÉNICKÉ UMĚNÍ

Platformu založily na konci roku 2022 česká Asociace nezávislých divadel společně s bavorskou Asociací nezávislých scénických umění (Verband Freie Darstellende Künste Bayern, VFDKB). Cílem platformy je vytvořit síť institucí a kontaktů v obou zemích, mapovat dění v oblasti nezávislého umění, iniciovat nové mezinárodní spolupráce a hledat udržitelná řešení.

Projekt Bavorsko-české platformy vytváří novou strukturovanou a kontinuální výměnu na poli nezávislého performativního umění mezi Českem a Bavorskem na základě spolupráce mezi Asociací nezávislých divadel ČR a Bavorskou asociací nezávislého performativního umění (Der Verband Freie Darstellende Künste Bayerne, VFDKB).

Východiskem pro spolupráci je přesvědčení, že je nutné hledat dlouhodobá partnerství v blízkých lokalitách, mezi nimiž je mobilita ekologicky nenáročná, které sdílí podobné kulturní zázemí a zároveň jsou schopné se kulturně obohacovat.

BAVORSKÝ SHOWCASE 6.–8. ČERVNA V PRAZE

V rámci spolupráce proběhl v červnu v Praze bavorský showcase, který nabídl českému divákovi během tří dnů tři performance bavorských umělců. Více se dozvíte přímo na webových stránkách Bavorsko-české platformy. Performance se konaly s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

WEBOVÉ STRÁNKY PLATFORMY

3) PROPOJENÍ ASIJSKO-EVROPSKÉ DRAMATURGIE

Jaké jsou shody mezi dramaturgickým myšlením a praxí v Evropě a Asii? Jak nastavit spolupráci, která překoná sociální, politické, environmentální a kulturní rozdíly dvou odlišných kontinentů? Jak by mohla vypadat výsledná spolupráce v praxi?

Asociace nezávislých divadel ČR (AND) ve spolupráci s Asian Dramaturgs‘ Network (ADN) a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Národního plánu obnovy a Evropské unie vyhlašuje open call „Continental Drift: Connecting Asia-Europe Dramaturgies“. Hledáme odborníky z obou regionů, kteří se vydají na společnou cestu zakončenou týdenním setkáním v Praze a Olomouci v prosinci 2024. Vybraní uchazeči budou společně reflektovat osobní zkušenosti, sdílet a vyměňovat si vědomosti a budovat komunitu prostřednictvím řady online a osobních setkání.

Více informací k Open callu (pouze v anglickém jazyce).

Přihlásit se do výzvy.