Projekty

AND ČR v roce 2021 podala žádost o grant do dotačního programu Norské fondy s projektem nazvaným „AND ČR jako profesionalizovaná oborová organizace s mezinárodním přesahem“. Projekt připravili a žádost zpracovali předsedkyně Lenka Havlíková a zmocněnec AND ČR pro zahraniční Kryštof Koláček.

Záměrem projektu je posílit kapacity AND ČR a navázat spolupráci s expertními konzultanty. Dále umožnit rozvoj dovedností zástupců členských organizací formou školení a seminářů. A v neposlední řadě posílení spolupráce na mezinárodní úrovni s partnerem našeho projektu Evropskou asociací nezávislých divadel (EAIPA).

V lednu 2022 AND ČR obdržela kladné rozhodnutí o udělení grantu z dotačního programu Norské fondy s výše zmíněným projektem. V současné době se nacházíme v přípravné fázi a celý projekt se rozjíždí.

Projekt je financován z Fondu EHP 2014-2021 (https://www.fondyehp.cz) v rámci programu KU – program Kultura.

Oficiální stránky Fondů EHP a Norskahttps://eeagrants.org

Fondy EHP a Norska