Členové

Proč se stát členem Asociace nezávislých divadel?

Společně budeme silnější. Asociace nezávislých divadel ČR se za dobu své existence stala respektovaným zástupcem sektoru nezávislých scénických umění a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Jednáme a zastupujeme naše členy v jednání s veřejnou správou.

Propojujeme naše členy mezi sebou a se zahraničními partnery. Pomáháme s řešením aktuálních problémů našich členů a věnujeme se problémům, které trápí celý náš sektor. 

Divadlo Vosto5 - představení SVJ - foto Markéta M. Černá
Divadlo Vosto5 – představení SVJ
(foto © Markéta M. Černá)

Jak se stát členem?

Členem Asociace nezávislých divadel ČR, z. s. se může stát každá fyzická nebo právnická osoba působící v oblasti profesionálního nezávislého divadla, která splní podmínky definované Stanovami.

Zájemce o členství nejdříve vyplní přihlášku. Jeho členství bude projednáno na nejbližší Radě AND ČR a poté mu přijde e-mail s rozhodnutí Rady. Zájemce se stává členem ke dni, kdy je Radou jeho členství odsouhlaseno.

Výše členského příspěvku se odvíjí od obratu dané organizace v předcházejícím účetním roce. Členské poplatky za daný rok jsou splatné v březnu. Pokud je členství schváleno v průběhu roku, platí se poměrná část příspěvku.

Bohnická divadelní společnost – představení T. R. Field – foto Luboš Stibůrek
Bohnická divadelní společnost® – představení T. R. Field
(foto © Luboš Stibůrek)

Kdo už je členem?

Členy AND ČR jsou tyto subjekty nebo fyzické osoby (v abecedním řazení):