Příspěvky

2 000 Kč

Fyzické osoby a právnické osoby s ročním obratem za poslední uzavřené účetní období do 800 000 Kč

5 000 Kč

Právnické osoby s ročním obratem za poslední uzavřené účetní období do 2 000 000 Kč

10 000 Kč

Právnické osoby s ročním obratem za poslední uzavřené účetní období do 4 000 000 Kč

20 000 Kč

Právnické osoby s ročním obratem za poslední uzavřené účetní období do 8 000 000 Kč

25 000 Kč

Právnické osoby s ročním obratem za poslední uzavřené účetní období nad 8 000 000 Kč