Příspěvky

2 000 Kč

Fyzické osoby a právnické osoby s ročním obratem za poslední uzavřené účetní období do 500 000 Kč

5 000 Kč

Právnické osoby s ročním obratem za poslední uzavřené účetní období do 2 000 000 Kč

10 000 Kč

Právnické osoby s ročním obratem za poslední uzavřené účetní období do 4 000 000 Kč

15 000 Kč

Právnické osoby s ročním obratem za poslední uzavřené účetní období nad 4 000 000 Kč